Expertní posudek prasklého skla

Každý rok především na jaře a na podzim mám zvýšené množství žádostí o posouzení lomu skla. Vě většině případů se jedná z 60 % o lom skla způsobený teplotním šokem. Na základě lomové mechaniky a morfologie lomových ploch vám pomocí makroskopické analýzy určím příčiny prasknutí skla.  

Posudek teplotního šoku skla

Kdy potřebujete expertní posudek?

Jak píšu v článku: Prasklé sklo po předání díla, od roku 2023 platí novela občanského zákoníku, která uvádí, že pokud sklo (věc) praskne v prvním roce od převzetí díla, tak se má za to, že sklo (věc) bylo vadné již při převzetí dle § 2161 odst. 2. Proto by vám měl dodavatel poslat odborný posudek, ve kterém vám vyvrátí vadu díla a dokáže chybu užívání (teplotní šok skla), která je v rozporu s návodem k užívání. 

Kdo se na mě může obrátit?

Byl bych nejraději, kdyby se na mě obraceli především dodavatelé, kteří již v návrhu řeší riziko vzniku lomu skla vlivem teplotního šoku. Jak se píše v technickém standardu ČKAIT - TS03 - Navrhování skleněných prvků ve stavebnictví: projektant nebo dodavatel by měl posoudit odolnost navrženého zasklení vůči teplotnímu šoku.

Obrátit se na mě mohou všichni, kdo potřebují posoudit, zda šlo o skrytou vadu nebo poruchu skla. Na základě lomové mechaniky a morfologie lomových ploch vám pomocí makroskopické analýzy určím příčiny prasknutí skla.  


Prohlédněte si ukázky různých poruch skla , kde došlo ke vzniku teplotního šoku.

Jak probíhají posudky?

  1. Pokud vám prasklo sklo a řešíte nějaký spor s dodavatelem nebo na straně dodavatele se zákazníkem, tak pořiďte co nejlepší fotografie, na kterých bude vidět pravděpodobné epicentrum lomu skla a celkový průběh lomu (trajektorie lomu). 
  2. Spolu s fotografiemi mi zašlete návod k užívání, reklamační podmínky a další dokumenty, které popisují složení skla, jeho velikost a jeho umístění. Budu potřebovat i pohled na objekt a půdorys objektu, kde budou znázorněné prvky TZB (topení, klimatizace. Pro potřeby posouzení bude zapotřebí znát svislé řezy zasklením, kde budou vidět stínící prvky. 
  3. Makroskopické posudky je možné provádět jedině tak, že se provádí analýza morflogie lomu, aby se určil směr šíření lomu, jeho ryclost a intenzita napětí při vzniku lomu skla. Proto budu potřebovat vidět sklo osobně a provést detailní analýzu epicentra lomu skla. Aby to bylo možné, musí se sklo odlištovat a někdy i vyndat z rámu. 
  4. Po detailní makroskopické analýze provedu posouzení pořízených důkazů a dodané dokumentace, abych mohl sespat expertní posudek.
  5. Posudek vám následně zašlu prostřednictvím emailu ve formě PDF.

Jak dlouho trvá, než dostanete posudek?

Po získání všech potřebných podkladů a důkazů, potřebuji přibližně 10 pracovních dnů, abych vám vypracoval kvalitní profesionální posudek. Délka této doby se může zkrátit, pokud nebudu v daném časovém úseky již objednané zakázky. Obecně mohu jednoznačně říct, že pod 5 pracovních dnů se většinou nedostanu. 

Kolik stojí posudek na sklo?

Pro diagnostické posudky příčiny vzniku lomu skla využívám sofistikované fyzikální a mechanické postupy, kdy pomocí fraktografie a lomové mechaniky určuji příčiny vzniku lomu skla.

Následně získaná data vložím do výpočetního software, kde pomocí 2D metody konečných prvků provedu analýzu stacionárního vedení tepla v zasklení dle ČSN EN ISO 52022-3, abych svá tvrzení podpořil i exaktně vedeckými důkazy. 

Cena posudku se rozděluje na dvě složky:

  1. dopravné
  2. odměna za posudek

Dopravné si neúčtuji podle ujetých kilometrů, ale podle doby ztrávené samotnou cestou. Stanovil jsem si cenu 1.500 Kč za každou započatou hodinu strávenou s řízením automobilu. V této ceně jsou i náklady na pohoné hmoty a opotřebení automobilu. 


Odměna za posudek začíná na 21.000 Kč.

Co když nepotřebujete kompletní posudek?

Může se stát, že hned nepotřebujete kompletní expertní posudek a stačila by vám konzultace nebo jen odborné vyjádření. Proto mám pro vás ještě tři nabídky:

  1. Odborná konzultace
  2. Odborné vyjádření
  3. Veřejná poradna

Odborné konzultace provádím za odměu od 5.000 Kč. O konzultacích, jejich procesu a způsobu, jak je provádím si přečtěte na samostatné strábce: Odborné konzultace.


Odborná vyjádření provádím za odměnu od 2.500 Kč. Jedná se o písemné vyjádření, ve kterém doporučím, jak postupovat a jak na mě lom skla působí na základě empirických zkušeností a co by mělo následovat, aby došlo k naplnění zájmu všech zůčastněných stran. 


Veřejnou poradnu jsem založil pro lidi, kteří se chtějí jen zeptat a nejdříve se snaží orientovat v dané problematice. Můžete ji navštívit na tomto odkazu: Poradna specialisty na sklo 

Jak mě můžete kontaktovat?

Stačí mě kontaktovat na email: kancelar@sazovsky.cz s žádostí o vypracování posudku. Stručně mi popište, co se stalo, jak to vypadá a s čím potřebujete pomoci. 

Expertní výpočty a diagnostické posudky poruch skla vlivem teplotního šoku.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek