Ukázky teplotních šoků skla

Od roku 2006 jsem vypracoval stovky posudků na lomy skla způsobené teplotním šokem. Níže najdete několik typických ukázek, jak takový lom vypadá a kde se nejčastěji nachází.

Expertní výpočty a diagnostické posudky poruch skla vlivem teplotního šoku.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek