Výpočet teplotního šoku skla

Provedu vám pomocí 2D metody stacionárního vedení tepla výpočet rizika vzniku lomu skla teplotním šokem, kdy dochází k rozdílu teplot v ploše a na hraně skla, což vede ke vzniku velkého tahového namáhání hran skla.

Proč potřebujete výpočet?

Jako specialista na stavební sklo jsem od roku 2006 vypracoval přes 1300 různých posudků, ve kterých jsem hodnotil správné složení nebo problémy s praskáním skla. Z toho 60 % nejčastějších příčin poruch skla byl lom, způsobený vznikem rozdílu teplot v ploše a na hraně skla - teplotní šok skla.

Od roku 2022 platí technický standard ČKAIT TS 03 - Navrhování skleněných prvků ve stavebnictví, který se přímo v kapitole 5.5. Teplotní šok skla odvolává na potřebu posudku návrhu složení skla na riziko teplotního šoku. 

Jak provádím výpočty?

 Pro posuzování rizika prasknutí skla vlivem teplotního šoku se používá několik metod. V Evropě dosud nemáme jednotný princip a tak většina expertů postupuje podle nejpoužívanější metody: John Colvin method (2004- formerly known as the “Pilkington Method”). Já osobně v minulosti vycházel z: Belgické směrnice FIV 01(1997). Dnes je nejrozšířenější metodou postup dle Francouzské norma: NF DTU 39 P3.

Francouzská norma poskytuje postup, jak vypočítat a zhodnotit rozdíl teplot v ploše a na hraně skla v závislosti na vnějším stínění, vnější teplotě vzduchu, pozice slunce a jeho intenzitě, roční době, orientaci na světové strany, 

Postup výpočtu:

Nejprve se určí nejkritičtější roční období. Poté se vypočítá maximální výsledný teplotní rozdíl δθmax , aby bylo možné provést další vyhodnocení z hlediska přípustného namáhání.

Následně získáte výstup, který popisuje teploty ve třech zónách na skle a hodnotí rozdíl těchto teplot. Viz ukázka na obrázku níže: 

Výpočet a posouzení teplotního šoku skla

Pro koho jsou tyto výpočty?

Největší využití je pro projekční kanceláře a dodavatelské firmy lehkých obvodových plášťů (LOP), kteří dodávají velké množství skla a potřebuji vyhodnotit rizika na všech světových stranách v průběhu celého roku. 

Další skupinou jsou menší investoři a dodavatelské firmy, které dodávají velká zasklení (nadrozměrná skla).

Mezi mé zákazníky patří výrobci oken, dveří, HS portálů, zimních zahrad atd. Jinak řečeno, každý kdo se zabývá návrhem zasklení a potřebuje posoudit riziko vzniku lomu skla vlivem teplotního šoku skla.

Kolik stojí výpočty?

Výpočty jsou prováděny pomocí 2D numerické simulace stacionárního vedení tepla, kdy se simuluje skutečné prostředí kolem skla a počítá se zatížení skla teplotou během všech ročných obdobích po jednotlivých hodinách slunečního svitu. 

Intenzita slunečního záření po jednotlivých hodinách

Jinak řečeno, provedou se stovky výpočetních operací a vyhodnotí se, při kterém zatěžovacím stavu je sklo vystaveno působení nejnepříznivějším podmínkám a zda hrozí riziko prasknutí skla vlivem teplotního šoku. 

Tyto analytické a specifické stavebně fyzikální výpočty stojí od 15.000 Kč za jednu tabuli skla až po 150.000 Kč za rozsáhlé projekty. 

Jak dlouho to trvá?

U malých projektů jsem schopný posouzení rizika vzniku teplotního šoku skla provést do 5 pracovních dnů od kompletního zadání podkladů. Obecně můžete počítat přibližně s 10 pracovními dny (2 týdny). Většinou nám totiž chybí všechny informace pro samotné posouzení. 

U větších projektů sejedná o mnohem složitější analytickou práci vyžadující si rozsáhlé simulace, proto termín dodání je 3 až 5 týdnů od kompletního zadání a dodání všech potřebných pokladů k posouzení. 

Jak získat expertní posudek na teplotní šok skla?

První krok: přečtěte si vše, co jsem napsal o teplotním šoku skla . Díky tomu si uvědomíte, jaké podklady budu potřebovat a s čím vším se budeme msuet zabývat. 

Bruhý krok: Pokud si myslíte, že jste již připravili veškeré podklady, tak mi napište na email: kancelar@sazovsky.cz žádot o vypracování posudku. Do přílohy emailu mi přiložte všechny dokumenty, které jste získali nebo připravili.

Expertní výpočty a diagnostické posudky poruch skla vlivem teplotního šoku.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek